Patiënten

Het welzijn van patiënten met reumatische aandoeningen is ons uiteindelijke doel.
Dit kan alleen worden bereikt door goede communicatie en vertrouwen tussen patiënten en professionals. Daarom doen we steeds meer moeite om deze samenwerking te optimaliseren.

Neem contact op met de Nederlandstalige patiëntenvereniging: ReumaNet.
Ondersteuning voor Nederlandstalige patiënten. ReumaNet is het Vlaams overlegplatform voor reumapatiëntenverenigingen. De organisatie streeft naar een betere levenskwaliteit voor alle mensen met reumatische aandoeningen, jong en oud, en werkt samen met verschillende partners uit de zorgsector, de politiek en het bedrijfsleven.

Neem contact op met de Franstalige patiëntenvereniging: Clair.

CLAIR is de overkoepelende organisatie van patiëntenverenigingen met inflammatoire reumatische aandoeningen in Franstalig België.

Patient Partners Program

Training voor patiënten om professionals op te leiden

Het doel van het Patient Partners Program is om patiënten op te leiden, zodat zij op hun beurt huisartsen, medische studenten en paramedici kunnen opleiden in het stellen van een vroege diagnose van reumatoïde artritis (RA) en spondyloartritis (SpA). 

Patiënten met RA of SpA, speciaal getraind in hun aandoening, geven interactieve cursussen, altijd in aanwezigheid van een reumatoloog uit de regio waar de cursus plaatsvindt.

De opgeleide patiënten zijn niet alleen ervaren, maar ook experts in anatomie en klinisch onderzoek:

  • Deze patiënten zijn niet alleen in staat om aan te leren hoe je RA/SpA in een vroeg stadium kunt diagnosticeren, maar zullen ook verder gaan in het monitoren van de chronische ziekte, gezien hun dagelijkse ervaring met de ziekte op professioneel, sociaal en persoonlijk niveau.
  • Deze patiënten zijn allemaal vrijwilligers die gemiddeld één cursus per maand geven.

Patient Partners Program

Une formation pour patients pour former les professionels

Le patient partners programme a pour objectif de former des patients afin qu’ils soient à leur tour capables de former des médecins généralistes, étudiants en médecine et paramédicaux dans le diagnostic précoce et le suivi de la polyarthrite rhumatoïde (PR) et spondylarthrite (SpA).

En effet, des patient(e)s atteint(e)s de PR ou de SpA spécialement formés à leur pathologie, donnent des cours, de manière interactive, toujours en présence d’un rhumatologue de la région où se déroule le cours. 

Les patient(e)s partners ne sont pas uniquement des personnes expérimentées mais deviennent aussi des experts de l’anatomie et de l’examen clinique.

  • Non seulement le/la patient(e) partner vous apprendra à diagnostiquer de manière précoce la PR/SpA, mais il/elle va aussi plus loin dans le suivi de la pathologie chronique, étant donné son vécu de la pathologie au quotidien tant au niveau professionnel que social et personnel.
  • Ces patients sont tous des bénévoles qui donnent en moyenne un cours par mois.