Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek (FWRO)

Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek (FWRO)

Het doel van het Rheuma.be onderzoeksfonds is om mensen met reumatische aandoeningen (kinderen, volwassenen en ouderen) te steunen door nieuwe behandelingen te helpen ontwikkelen.
Weinig mensen beseffen welke impact reumatische aandoeningen hebben op het leven van deze patiënten en hun families, en hoeveel mensen er eigenlijk door getroffen worden.

Elk jaar lanceert ons Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek een oproep voor projecten via de Koning Boudewijnstichting.

Meer dan 140 reumatologen of paramedici hebben tot nu toe financiële steun gekregen om hun projecten te financieren! 


Vooruitgang is alleen mogelijk als er financiële middelen beschikbaar zijn. Dat is waar jij het verschil kan maken!

Projecten via de Koning Boudewijnstichting

Elk jaar lanceert het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek een projectoproep via de Koning Boudewijnstichting. Deze oproep staat open voor onderzoekers die werken voor Belgische universitaire of niet-universitaire centra.

Elk jaar wordt een budget van 125.000 tot 150.000 euro toegekend:

  • Aan klinische projecten die niet door andere financieringsprogramma’s kunnen worden ondersteund en waarvan de resultaten in termen van diagnose, behandeling of kwaliteit van zorg duidelijk zijn gedefinieerd.
  • Als startkapitaal in een voorbereidende fase voor translationele of fundamentele onderzoeksprojecten met het oog op het verkrijgen van meer traditionele financieringsmogelijkheden in een later stadium.
  • Om sociale projecten te financieren die gebaseerd zijn op samenwerking tussen medische en niet-medische partners, zoals patiëntenverenigingen.

FWRO: Financiële steun voor reumatologen

Meer dan 140 reumatologen of paramedici hebben tot nu toe financiële steun gekregen om hun projecten te financieren! Alle beslissingen worden genomen op basis van een gemeenschappelijke wil en geleid door de expertise van alle leden. De diversiteit en complementariteit van de leden, afkomstig uit de wetenschappelijke gemeenschap en het maatschappelijk middenveld, stelt de Raad van Bestuur in staat om weloverwogen en weloverwogen beslissingen te nemen.

Video afspelen

Wat is reuma?

Meer dan één sort reuma!

Reuma (of reumatische aandoeningen) is een verzamelnaam voor meer dan 200 aandoeningen die voornamelijk het bewegingsstelsel aantasten (spieren, pezen en gewrichten). 

Sommige van deze aandoeningen blijven beperkt tot de gewrichten, maar andere kunnen ook organen en weefsel aantasten zoals de huid of de nieren. In dat geval spreken we van systeemziekten.  

Rheuma.be

Wie zit er achter Rheuma.be?

Een samenwerking tussen patiënten, reumatologen en zorgverleners

Rheuma.be is een samenwerking tussen patiënten, reumatologen, paramedici en onderzoekers in de reumatologie die samenwerken om de levenskwaliteit van mensen met reumatische en musculoskeletale aandoeningen in België te verbeteren.

 

Vind een reumatoloog

Vind een reumatoloog met behulp van onze online zoekfunctie.

 

Le progrès n’est possible que si les moyens financiers sont disponibles.

C’est là que vous pouvez faire la différence: avec un legs ou une donation au profit du Fonds de Recherche Scientifique en Rhumatologie, vous êtes à la base de nouveaux traitements et de nouveaux médicaments!