Systemische sclerose (onder constructie)

Een gespecialiseerd centrum vinden

Er zijn verschillende soorten gespecialiseerde centrums :

(zie gedetailleerde definitie hieronder)

Zoek een locatie

Radius: KM
Laden ...
Aantal locaties: 0 AFDRUKKEN

Winkelrichting:

Get Your Richtingen

LOCeer je positie

Competentiecentra

Specific Care & Research Competence Centre (SCRCC) of competentiecentrum voor specifiek zorg en onderzoek is een expertisecentrum dat voldoet aan alle selectiecriteria met betrekking tot het minimumaantal patiënten, middelen (multidisciplinair team met ondersteuning van paramedici, hulpdiensten, toegang tot geavanceerde technologieën en behandelingen), onderzoeksactiviteit en opleiding.

Diagnosis and Treatment Competence Centre (DTCC) of competentiecentrum voor diagnose en behandeling is een belangrijke zorgmanager voor de zeldzame reumatische ziekte in kwestie, die voldoet aan de selectiecriteria met betrekking tot het minimum aantal patiënten en de benodigde middelen.

Interested Centre (IC) of Interesse Centrum is een centrum of een individuele reumatoloog die een aantal patiënten met de betreffende zeldzame reumatische aandoening in de van nabij opvolgt en een bijzondere interesse toont in de zorg voor deze patiënten door zich aan te sluiten bij een competentiecentrum voor specifiek zorg en onderzoek (SCRCC) of een competentiecentrum voor diagnose en behandeling (DTCC).