De mysteries van ontsteking en nieuwe botvorming bij axiale spondyloartritis ontrafeld

In het domein van medisch onderzoek zijn er voortdurend doorbraken die ons
nieuwe inzichten geven in complexe ziekten. Eén zo’n opmerkelijke doorbraak was de
reeks baanbrekende ontdekkingen die ons begrip van ontsteking en nieuwe botvorming in
axiale spondyloartritis (axSpA) aanzienlijk hebben verbeterd.

Onderzoek in samenwerkingsverband

Onder leiding van de teams van Rik Lories en Frank Luyten aan de KU Leuven en Dirk Elewaut aan de UGent, hebben deze cruciale studies, gepubliceerd in wetenschappelijke toptijdschriften, licht geworpen op
de onderliggende moleculaire mechanismen die deze slopende aandoening veroorzaken.
De samenwerking heeft ook een cruciale rol gespeeld bij het blootleggen van de mogelijke trigger voor de ontwikkeling van de ziekte.
Deze diepgaande inzichten hebben het
potentieel om het leven van patiënten met axSpA te verbeteren.

Wat is axiale spondylitis?

Axiale spondyloartritis is een chronische inflammatoire reumatische aandoening die delen van de wervelkolom en het bekken aantast, zoals botten, spieren en ligamenten. De eerste symptomen van axiale spondyloartritis treden in de overgrote meerderheid van de gevallen op tussen de leeftijd van 20 en 30 jaar. Spondyloartritis kan zich gedurende vele jaren ontwikkelen en meerdere gewrichten aantasten. Als axSpA onbehandeld blijft, kunnen zich botformaties ontwikkelen die een verbening van de wervelkolom veroorzaken.

Inzicht in nieuwe botvorming:

In hun baanbrekende studie, gepubliceerd in het “Journal of Clinical Investigation”, onthulde het onderzoek van het team van Lories en Luyten de ingewikkelde moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan het botvormingsproces bij axSpA. Door middel van zorgvuldige experimenten en diepgaande analyses ontrafelden ze een complex netwerk van cellulaire interacties en signaalwegen die bijdragen tot de vorming van nieuw
botweefsel. Dit baanbrekende werk heeft ongekende inzichten opgeleverd in de fundamentele biologische processen die hierbij betrokken zijn en heeft de weg geëffend voor de ontwikkeling van gerichte therapeutische interventies.

Het verband tussen ontsteking en nieuwe botvorming :

In een andere baanbrekende studie, geschreven door Lories en Luyten en gepubliceerd in “Arthritis and Rheumatology”, kwam een intrigerende openbaring naar voren: ontsteking en
nieuwe botvorming zijn weliswaar inherent met elkaar verbonden in axSpA, maar worden aangestuurd door verschillende moleculaire processen. Deze bevinding heeft het begrip van
de ziekte in de wetenschappelijke gemeenschap veranderd door aan te tonen dat ontsteking en nieuwe botvorming niet simpelweg gecorreleerd zijn, maar eerder
onafhankelijke entiteiten zijn. Dit cruciale inzicht heeft het potentieel om de behandelingsstrategieën van medische professionals te veranderen, zodat ze deze aspecten afzonderlijk kunnen behandelen en therapieën kunnen afstemmen op de unieke behoeften van elke patiënt.

De rol van biomechanische stress

De onderzoeksinspanningen van de groep van Dirk Elewaut, in samenwerking met Rik Lories, hebben onze kennis van axSpA vergroot en tot een revolutionaire ontdekking geleid. Hun werk, gepubliceerd in de “Annals of Rheumatic Diseases”, benadrukt het belang van biomechanische stress als waarschijnlijke trigger voor de ontwikkeling van de ziekte. Door de rol die mechanische krachten spelen op te helderen, wordt een belangrijk stukje van de puzzel onthuld, waardoor onderzoekers en clinici een beter inzicht krijgen in de etiologie van de ziekte. Deze kennis opent deuren voor het verkennen van nieuwe therapeutische paden die zich richten op de onderliggende oorzaken van axSpA, met het potentieel om het lijden te verlichten en de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren.

De opmerkelijke reeks wetenschappelijke ontdekkingen over ontsteking en nieuwe
botvorming in axiale spondyloartritis, geleid door de teams van Lories, Luyten en
Elewaut, heeft ons dichter bij de ontrafeling van de mysteries van deze complexe ziekte
gebracht en toont de leidende rol van Belgisch Reumatologisch Onderzoek in dit domein.

Prof. Rik Lories en Dirk Elewaut op het EULAR-congres in Londen met koningin Elizabeth II
Röntgenfoto van de lumbale wervelkolom bij een patiënt met axiale spondylitis